Kontakt:

Box 62, 661 22 Säffle

0533-109 38

073-0361247 (ordf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Välkommen till Pappers avd 92 Säffle


 

 

 

Då börjar höstens kyla komma in och vad ska vi börja tänka på då ????

 

 

 

 

Jo det kan vara dags att för kolla vinterdäcken är på i tid, kollat så kupé, motorvärmaren fungerar så man kan på få en isfri bil. Detta för minska risken för att stå frysa händerna och kanske inte klara av skrapa ordentligt på rutorna. 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan har vi alla småbarns föräldrar som kanske skulle behöva se om det finns en liten extra peng att hämta för sin föräldraledighet, då kan man gå ut på afaforsakring.se läsa hur man anmäler när man varit hemma med barnet/barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill även påminna om friskvårds bidraget vi har genom jobbet.